Vēlaties iegādāties lietotu kemperi vai dzīvojāmo piekabi?

Palīdzēsim iegādāties vai pārdot lietotu kemperi vai dzīvojāmo piekabi.
Izvērtēsim transportlīdzekļa tehnisko stāvokli pirms pirkšanas-pārdošanas darījuma veikšanas.